ÁSZF

Szolgáltató adatai:

Cégnév: Directimpex Kft.
Székhely: 3530 Miskolc, Széchenyi utca 78. 1. em. 47.
Panaszkezelés cím: 3525 Miskolc, Városház tér 8.
Adószám: 23758216-2-05
Cégjegyzék szám: 05-09-023289
Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Szerződés nyelve: magyar
Elektronikus levelezési cím: goengraver@gmail.com
Telefonos elérhetőség: +36 20 80 10 845
Tárhely szolgáltató adatai: tarhely.eu
Szállítási partner, partnerek megnevezése: Magyar Posta (MPL), FedEx
Megrendelések feldolgozása hétköznapokon történik: 9-18 óráig vagy szerződött partner által meghatározva.
Megrendelések teljesítésének átlagos ideje munkanapban: 2-3 nap vagy szerződött partner által meghatározva.
Készlethiányos termékek esetén: 1-3 hét vagy szerződött partner által meghatározva.
Webáruház domain: goengraver.com (Azonos: goengraver.hu)
Adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-80340/2014.

A www.goengraver.com online web shop rendszer egy valós idejű online szerkesztő felülettel ellátott terméktervező és megrendelő oldal amelyen a goengraver.com szerződött partnerei hozhatják létre saját profiljukat és használhatják az oldal szolgáltatásait a saját termékeik forgalmazásához. A felhasználó (vevő) megtervezheti saját termékét, és meg tudja rendelni. A goengraver.com rendszere lehetővé teszi a vásárlók számára a megvásárolni kívánt termékeket grafikai elemekkel (szöveg, clipart, fotó, rajz, vagy egyéb grafikai objektum) lássák el, amelyet az oldalon bank kártyával vagy PayPal -al kifizethetik. A goengraver.com rendszere a vásárlásokból meghatározott százalékot von le a tervezési rendszer használatáért és a többi összeget továbbítja a terméket készítő partner felé. A megrendeléskor keletkező grafikai segédletek (a termék vevő által elkészített terv, a tervezéshez felhasznált nyer képi elemeket, és a tervezéskor a rendszer által rögzített összes módosítást) elküldi a partner felé, hogy az a vásárló elképzelését meg tudja valósítani. A goengraver.com a további folyamatokban és levelezésekben nem vesz részt, így a fizetést követően nem vállal semmiféle felelősséget a felmerült problémákért. Különös tekintettel a tervezési hibákért, a fizetési és visszafizetési problémákért, a megvásárolt termék szállításáért és annak minőségéért, a partner által okozott anyagi és erkölcsi károkért, a vásárló által okozott vagy közzétett nyilatkozatokért, véleményekért és értékelésekért. A goengraver.com oldalon a goengraver.com szerződött partnerei és azok vásárlói között létrejött megrendelések és pénzügyi követelésekkel kapcsolatos kérdésekben a goengraver.com tulajdonosa nem vonható felelősségre és nem kötelezhető állásfoglalásra a felmerülő problémák esetleges rendezésekor. Az esetleges tervezési hibákért amelyet a vevő tervez meg, az goengraver.com és tulajdonosa (a web shop üzemeltetője) semmiféle felelősséget nem vállal!

A megrendelésekkor a felmerülő kérdéseket és félreértéseket valamint a keletkezett problémákat a goengraver.com szerződött partnereinek és az azok vásárlóinak kell rendezniük!

A szerződésben szereplő felek megnevezése:

A goengraver.com üzemeltetője = az oldal tulajdonosa vagy annak meghatalmazottja

A goengraver.com szerződött Partnere = Az a személy vagy vállalkozás aki terméket tölt fel a goengraver.com oldalra azzal a szándékkal, hogy azt a Vásárló részére eladja.

A goengraver.com oldal használója és Partnerének vásárlója = Az a személy vagy vállalkozás aki a goengraver.com szerződött partnere által a goengraver.com oldalra feltöltött terméket meg kívánja vásárolni és ennek a megvásárolt terméknek a kinézetét és tulajdonságát a saját kedvére módosítva vásárolja meg a goengraver.com oldal lehetőségeit kihasználva. A vásárló viseli a vásárlások alkalmával az összes felmerülő költséget Termék ára, termék szállításának minden költsége, a vásárláskor felmerülő rendszerhasználati díjak és a tranzakció összes felmerülő pénzügyi jutaléka.

 1. Vásárlás
  1. Web áruházunkban a vásárlás elektronikus úton történik.
  2. Elektronikus áruházunkban mindenki vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik.
  3. A Vevő a regisztrációval egy időben, magára nézve kötelezően elfogadja a jelen Általános Vásárlási Feltételeket, kijelenti, hogy azt ismeri. Tisztában van a rendelés, és a teljesítés feltételeivel. Ismeri az Internet lehetőségeit és korlátait, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és az esetleges hibákra.
  4. A regisztrációs lap téves vagy hibás kitöltése esetén a regisztráció érvénytelen. Az ebből származó esetleges téves teljesítésért az goengraver.com semmilyen formában nem vállal felelősséget.
 2. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai
  1. Az ezúton vásárolt termék jellemzői a konkrét termék leírásánál részletezve vannak.
 3. A vételár és a szállítás költségei, a fizetési és szállítási feltételek, szállítási határidők
  1. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza az általános forgalmi adót (ÁFA) is.
  2. A vételáron felül a vásárlót terheli a csomagolás és szállítás költsége is, melyet a rendelés leadása közben a számlán megjelenik.
 4. Szállítás és fizetés
  1. Szállítás és a termék vételára mindig a goengraver.com oldal szerződött partnerei által meghatározott értékben és feltételei szerint történik.
  2. A szállítás és vételár kifizetés vagy visszafizetés kérdéseiben a goengraver.com használói ( a goengraver.com szerződött partnere és annak vásárlója) között kell hogy tisztázódjon. A goengraver.com a másik két ügyfele között nem foglal állást és nem vállal semmiféle felelősséget.
  3. A szállítási és fizetési kondíciók kiszámítását és annak költségeit minden esetben a goengraver.com szerződött partnere határozza meg. A vásárló elfogadja jelen ÁSZF-et és a goengraver.com szerződött partnereinek a feltételeit amelyről köteles tájékoztatni a vásárlót.
  4. A goengraver.com a rendszerének használatáért % os rendszerhasználati díjat számít fel amelyet az oldal üzemeltetője szabadon határoz meg és jogosult ennek mértékét bármikor felülvizsgálni.
  5. A szállításból eredő károkért a goengraver.com oldal és annak üzemeltetője semmiféle felelősséget nem vállal.
 5. Az elállás joga
  2011/83/EU irányelv
  A távollevők között és az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetében a tagállamok nem írhatják elő az elállási jogot az alábbi szerződésekre vonatkozóan:
  c) a fogyasztó által megadott jellemzőknek megfelelően elkészített vagy egyértelműen a fogyasztó személyére szabott áruk értékesítése esetében;
  1. A Vevő a megrendeléstől a termék megrendelésének időpontját követő 24 órán belül indokolás nélkül elállhat. Erről telefonon, faxon vagy e-mailben tájékoztatnia kell az Eladót.
  2. Csak az Eladóhoz beérkezett faxok és e-mailek tekinthetők elállásnak. Abban az esetben, ha az email elveszett vagy nem a megadott időn belül érkezett meg, akkor a rendelés teljesítésre kerül. Ha a Vevő a rendeléstől nem a megadott időben vagy módon áll el, akkor minden, a rendeléssel kapcsolatos költséget köteles megtéríteni.
  3. A Vevő viseli az elállás miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.
  4. Minden felmerülő körülményt a vásárlónak és a goengraver.com szerződött partnerének a goengraver.com és annak üzemeltetőjének a bevonása nélkül kell tisztázniuk. A vásárlást követően az elállással kapcsolatos kérdéseket a goengraver.com idevonatkozó pontjai és a szerződött partner ÁSZF- je szerint kell eljárni.
 6. Egyéb feltételek
  1. Személyes adatait, amelyeket a vásárlás során megad, és amelyek a vásárlás során jutnak az Eladó és a goengraver.com birtokába, az Eladó és a goengraver.com és azok kapcsolt rendszerei rögzíthetik, és titkosan kezelik, azokat harmadik személynek a rendelések teljesítéséhez szükségeseken kívül át nem adhatják.
  2. Az goengraver.com vagy annak üzemeltetője nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, ami az áruházhoz való csatlakozás miatt következett be. Egyedül a Vevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait az esetleges behatolóktól.
  3. Az goengraver.com és annak üzemeltetőjét nem terheli felelősség az Interneten küldött, vagy fogadott adat elvesztése, az internetes hálózatban bekövetkező működési hiba miatt, ami megakadályozhatja a zavartalan működést, valamint nem felelős a szoftver, a program, vagy más technikai hiba miatt bekövetkezett semmilyen hiányosságért. A goengraver.com és annak üzemeltetője az ezzel/ezekkel kapcsolatos minden (kártérítési) felelősségét kizárja, amit a Vásárló a regisztrációval kifejezetten tudomásul vesz és elfogad.
  4. Az Eladó, vagyis a goengraver.com szerződött partnere a mindenkori üzletpolitikájának megfelelően módosíthatja a termékek árait és a vásárlás feltételeit. Bármely módosítás, abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható az áruház oldalain. A változások idején az áruház rövid időre zárva van. A módosításokból eredő károkért a goengraver.com és üzemeltetője nem vállal semmiféle felelősséget.
 7. Termékek sérülése
  1. Egyes termékek fából és más törékeny vagy sérülékeny anyagból készülnek, és szállítás során megsérülhetnek, ebben az esetben az Eladót és a goengrvaer.com ot vagy annak üzemeltetőjét nem terheli felelősség, kizárólag a szállító cég térítheti meg az okozott kárt. A termékeket minden esetben megfelelően kell csomagolniuk a goengraver.com szerződött partnereinek az adott terméket. A Vevő kérheti a „Törékeny” áru kezelést, melyet a szállító cég biztosít, ennek felárát a Vevő fizeti.
  2. Egyes termékeket a vevőnek kell összeszerelnie, így összeszerelési útmutatót mellékelniük kell az eladónak a szállításkor, illetve oldalukon feltüntetjük. Az összeszerelésből eredő hibákért az Eladót és a goengraver.com üzemeltetőjét nem terheli felelősség.
 8. A webshop használata
  1. A Vevő a terméket saját maga tervezheti meg a goengraver.com online felületen, a grafikai tervezési és szerkesztési hibáiért az Eladót és a goengraver.com üzemeltetőjét nem terheli felelősség.
  2. A webshopban használt fix képi elemek a goengraver.com tulajdonát képezik, és ezek kizárólag saját tervezésű rajzok vagy képek. Ezen képek másolása, terjesztése, egyéb célú felhasználása TILOS és jogi eljárást vonhat maga után. A vevők által a termék váásárláskor feltöltött képi vagy egyéb tartalmakért a felelősség kizárólag a vásárló jogkörébe tartoznak és ezekért a goengraver.com üzemeltetőjét és annak szerződött partnerét nem lehet felelősségre vonni.
  3. Az goengraver.com üzemeltetője fejleszti, teszteli, javítja a webshop online tervező moduljait, a karbantartási időre felfüggesztheti a webshop és a szerkesztő rendszer működését.
 9. Az Általános Vásárlói és Szerződéi feltételek módosítása
  1. A goengraver.com üzemeltetője bármikor fenn tartja a jogot a szerződési és vásárlási feltételek módosítására, a módosítások közzétételtől lépnek életbe.
  2. A szerződési és vásárlói feltételek a Directimpex Kft. tulajdonát képezik, és annak módosítására is kizárólagos jogot tart fenn.
  3. A goengraver.com oldalain és al oldalain alkalmazott szolgáltatás árait minden hónapban felülvizsgálja a goengraver.com üzemeltetője és jogot tart fenn az árak módosítására.
 10.  A goengraver.com üzemeltetője
  1. Direkt értékesítheti saját termékeit, és minden al oldalán vagy szerződött partnerei által feltöltött al oldalakon hirdethet saját vagy egyéb külső cég által lefoglalt hirdetési felületeken. A szerződött partnereink a hirdetések megjelenéséről külön értesítést vagy más jellegű tájékoztatást nem kapnak de javasolhatják annak eltávolítását.

 

Elfogadom, hogy a(z) Directimpex Kft. (3530 Miskolc, Széchenyi utca 78. 1/47.) által a(z) www.goengraver.com vagy goengraver.hu, felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a A Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.), és a PayPal (Europe) (Itt a vásárló és a Paypal között létrejött szerződés érvényes!) S.à r.l. et Cie, S.C.A ( L-1150 Luxembourg  ) mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.
Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

 

Copyright © Directimpex Kft. 2016–2017